MISIA & VÍZIE

Myslieť globálne, konať lokálne a zabezpečiť nevyhnutné prostriedky deťom a ich rodinám.

Misia

Poslaním RMHC je vytvárať, hľadať a podporovať programy, ktoré priamo zlepšujú zdravie a pohodu detí a ich rodín.

Vízia

Svet, v ktorom majú všetky deti prístup ku modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti a podpora aktívneho zapojenia rodiny do starostlivosti o svoje deti počas ich liečby.