Domov / O nás / Tlačové centrum / Nový prístroj pomôže sluchovo postihnutým deťom na východnom Slovensku

Nový prístroj pomôže sluchovo postihnutým deťom na východnom Slovensku

Na Slovensku sa každý rok narodí viac ako 50 detí hluchých a skoro 180 detí s poruchou sluchu. Približne 1 500 detí ročne potrebuje odborné vyšetrenie sluchu. Región Košického a Prešovského kraja zastrešuje takmer polovičku týchto detí. Včasnú diagnostiku a rýchlu úspešnú liečbu sluchovo postihnutých detí do troch rokov života umožňuje nový unikátny diagnostický prístroj GSI Audera™ – systém 9711, ktorý v máji 2013, v hodnote 24 000 EUR, darovala ORL oddeleniu Detskej fakultnej nemocnice Košice nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC).

„Bez diagnostiky týmto prístrojom je diagnóza hluchoty alebo straty sluchu neistá a presné stanovenie poruchy sluchu v útlom veku dieťaťa nemožné,“ vysvetľuje MUDr. Andrej Koman, primár ORL Oddelenia Detskej fakultnej nemocnice Košice a pokračuje: „Nekorigovaná porucha sluchu spôsobuje, že sa u detí nevyvinie reč, hrozí hluchonemota a zabrzdenie mentálneho vývoj dieťaťa, prípadne má dieťa oneskorený vývoj reči. Viac ako 80 percent porúch sluchu sú vrodené alebo získané poruchy v čase okolo pôrodu. Podľa najnovších poznatkov je potrebné zachytiť zvyšky sluchu alebo diagnostikovať hluchotu do šiesteho mesiaca veku dieťaťa.“

Pre rozvoj reči a intelektuálnych schopností je najdôležitejšie obdobie do tretieho roku života. Preto je pre včasnú diagnostiku nevyhnutná včasná presná diagnostika rozsahu poškodenia sluchu. Doteraz používané prístroje na diagnostiku sluchu nemohli vyšetriť celý rozsah poškodenia sluchového orgánu detí.

Nemocnica sa už dlhšie snažila získať pre kvalitnú diagnostiku malých pacientov špeciálny prístroj GSI Audera™ – systém 9711. „Vďaka neziskovej organizácii Ronald McDonald House Charities sa nám podarilo tento prístroj, ktorý stojí 24 000 EUR, zabezpečiť pre naše ORL oddelenie,“ hovorí MUDr. Ingrid Urbančíková, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice a dodáva: „vlastne ďakujeme za omnoho viac, pretože práve vďaka McDonald´s sme zrekonštruovali pred dvoma rokmi celé ORL oddelenie, ktoré tak v súčasnosti patrí k najvyspelejším a najmodernejším ORL oddeleniam na Slovensku.“

RMHC je nezisková organizácia, ktorú celosvetovo v roku 1974 založila spoločnosť McDonald´s. Dnes pôsobí v 57 krajinách sveta. Na Slovensku vznikla pred desiatimi rokmi, v roku 2003. „Ronald McDonald House Charities sa orientuje najmä na pomoc chorým deťom a rodinám a po celom svete buduje domy alebo izby pre choré detičky s rodičmi, v ktorých panuje pocit bezpečia a rodinná atmosféra,“ vysvetľuje zameranie charity Alexander Schramm, generálny riaditeľ McDonald´s ČR/SR. Príjmy RMHC tvoria hlavne verejné zbierky do kasičiek v reštauráciách McDonald´s, predaj symbolických ručičiek počas McHappy Day, príjem z 2%, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald´s a rôznych darcov.

„Za desať rokov svojho pôsobenia rozdelila nezisková organizácia RMHC viac ako 230 000 EUR na rôzne projekty pre detské nemocnice na celom Slovensku. Zrekonštruovali sme 19 nadštandardných rodinných izieb v 9 nemocniciach“, hovorí Drahomíra Jiráková, riaditeľka RMHC: „Detskej fakultnej nemocnici Košice sme už celkovo pomohli sumou 91 000 EUR. Naposledy sme sumou 67 000 EUR prispeli na rekonštrukciu celého ORL oddelenia s piatimi nadštandardnými izbami, ktoré dovtedy viac ako sedem rokov fungovalo bez lôžkovej časti. Dnes sme radi, že môžeme opäť prispieť nemocnici a spoločne s našim košickým frančízantom, Tamásom Majorom, darovať prístroj, ktorý pomôže nielen diagnostike a liečbe sluchovo postihnutých detičiek, ale zároveň pomôže lekárom a odborníkom v ich práci a denno-dennej starostlivosti o malých pacientov.“

Čo dokáže diagnostický prístroj GSI Audera™ – systém 9711

Zakúpený unikátny prístroj predstavuje najnovšiu, tretiu, generáciu prístrojov na stanovenie poruchy sluchu technikou ustálených frekvenčne závislých odpovedí mozgového kmeňa, získaných z elektroencefalografického záznamu. Skráti dĺžku vyšetrenia dieťaťa a umožní vyšetrenie v prirodzenom alebo umelom spánku dieťaťa. Poskytuje objektívny prehľad o celom spektre tónov ktoré počuje dieťa, nezávisle na stave jeho vedomia.

Početnou skupinou detí, ktoré čakajú na tento prístroj a o ktorých sa málo hovorí sú deti po prekonanej neuroinfekcii (zápal mozgového tkaniva a miechy) a neurodegeneratívnych ochoreniach, po autonehodách a úrazoch hlavy a skupina detí liečených cytostatikami.

Viac informácií: www.dfnkosice.sk

Pre ďalšie informácie sa, prosím, kontaktujte:

Drahomíra Jiráková
riaditeľka
Ronald McDonald House Charities, n. o.
Tel.: +420 602 395 588
E-mail: drahomira.jirakova@rmhc.sk

Monika Grantnerová
sekretariát
Detská fakultná nemocnica Košice
Tel.: 055 235 2882
E-mail: riaditelstvo@dfnkosice.sk

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie