Domov / Ako môžete pomôcť / Venujte 2%

Venujte 2%

2% z Vašich daní môžu pomôcť. Rozhodnite sa pre nás!

Prostredníctvom RMHC môžete zlepšiť liečebné podmienky malých pacientov v slovenských nemocniciach. Každý rok máte možnosť darovať časť zo svojej dane (výška a spôsob určenia podielu zaplatenej dane je ustanovená §50 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) na dobrý účel.
Fyzická osoba má možnosť darovať 2% zo svojej dane (3% v prípade doloženia potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti od akejkoľvek n.o. v rozsahu najmenej 40 hodín za zdaňovacie obdobie).
• priamo v daňovom priznaní podanom daňovníkom v termíne na podanie daňového priznania
• alebo vo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF) predloženom správcovi dane najneskôr do 30.4. po skončení zdaňovacieho obdobia spolu s Potvrdením o zaplatení dane (ak za neho vykonal ročné zúčtovanie zamestnávateľ).
Právnická osoba má možnosť darovať až 1% (2% v prípade, že v zdaňovacom období daroval našej organizácii z vlastných prostriedkov aspoň 0,5 % zaplatenej dane) priamo cez daňové priznanie.

Dôležité údaje:
Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

2_banner-5760x9452
Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie