Domov / Ako môžete pomôcť / Venujte 2%

Venujte 2%

Darujte blízkosť rodinám chorých detí

Pomôžte 2% z vašich daní zlepšiť podmienky hospitalizácie dlhodobo chorých detí a vytvoriť zázemie pre ich rodiny, aby im mohli byť vždy nablízku, čo prispieva k ich liečbe.

Prečo Ronald McDonald House Charities?

Veríme, že láska a podpora rodiny sú to najdôležitejšie. Preto sme od roku 2003 pomohli už v 11 nemocniciach na Slovensku s rekonštrukciou detských oddelení, nákupom prístrojov a vytváraním zázemia pre rodiny hospitalizovaných detí, a to celkovou sumou 695-tisíc eur.

Dôležité údaje:
Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36077496
Právna forma: nezisková organizácia

Tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov:

Podrobný postup:

 1. Do 5. 2. 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Do 10. februára 2022 je zamestnávateľ povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (PDF).
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
   • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.
 1. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF)
 2. Budeme radi, ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov, aby sme vám mohli poďakovať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2022 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Som fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2021 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:
   • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 1. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (len meno a bydlisko) a my vám budeme môcť poďakovať.

4. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 30. apríl 2022.Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2021 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2021 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu A na tomto linku

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2021 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2021 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu B na tomto linku.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 1. Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
 2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
 3. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

 1. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) a my vám budeme môcť poďakovať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2022.

Elektronický formulár nájdete na tomto linku.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na tomto linku nájdete formulár a potvrdenie o podaní daňového priznania.

Som zamestnanec

 1. Do 5. 2. 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Do 10. februára 2022 je zamestnávateľ povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (PDF).
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
   • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.
 1. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF)
 2. Budeme radi, ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov, aby sme vám mohli poďakovať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2022 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové priznanie si robím sám

Som fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2021 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:
   • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 1. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (len meno a bydlisko) a my vám budeme môcť poďakovať.

4. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 30. apríl 2022.Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2021 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2021 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu A na tomto linku

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2021 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2021 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie elektronicky, formulár pre FO typu B na tomto linku.

Som právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 1. Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
 2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
 3. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

 1. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) a my vám budeme môcť poďakovať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2022.

Elektronický formulár nájdete na tomto linku.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na tomto linku nájdete formulár a potvrdenie o podaní daňového priznania.

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie

Táto webová stránka používa rôzne cookies, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať a prispôsobovať naše online služby. Rozhodnite sa, ktoré cookies chcete povoliť. Viac informácií o cookies, ktoré používame.

Privacy Settings saved!
Nastavenie Sukromia

Keď navštívite akúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo získavať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme cookies. Tu môžete ovládať svoje osobné služby cookie.


Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti a používaní webovej stránky, pomáhajú nám skvalitňovať a prispôsobovať naše služby, zlepšovať ich štruktúru a obsah. Prostredníctvom analytických cookies možno identifikovať Váš prehliadač alebo zariadenie („jedinečné ID"), ktoré môžeme napríklad použiť na rozpoznanie dátumu a času Vašej návštevy na webovej stránke, tiež informácie o type a nastaveniach Vášho prehliadača, type a nastaveniach zariadenia, operačnom systéme, mobilnej sieti a pod.

Odmietnite všetky služby
Prijmite všetky služby