Domov / Ako môžete pomôcť / Venujte 2%

Venujte 2%

Darujte blízkosť rodinám chorých detí

Pomôžte 2% z vašich daní zlepšiť podmienky hospitalizácie dlhodobo chorých detí a vytvoriť zázemie pre ich rodiny, aby im mohli byť vždy nablízku, čo prispieva k ich liečbe.

Prečo Ronald McDonald House Charities?

Veríme, že láska a podpora rodiny sú to najdôležitejšie. Preto sme od roku 2003 pomohli už v 11 nemocniciach na Slovensku s rekonštrukciou detských oddelení, nákupom prístrojov a vytváraním zázemia pre rodiny hospitalizovaných detí, a to sumou viac ako 1 050 000 EUR.

Dôležité údaje:
Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36077496
Právna forma: nezisková organizácia

Tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov:

Podrobný postup:

 1. Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (PDF).
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
   • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.
 1. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF na stiahnutie)
 2. Budeme radi, ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov, aby sme vám mohli poďakovať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Som fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2023 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:
   • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 1. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (len meno a bydlisko) a my vám budeme môcť poďakovať.

4. Podať daňové priznanie vrátane úhrady dane z príjmu je potrebné zrealizovať najneskôr do 2. apríl 2024. Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

TLAČIVÁ:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2023 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2023 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie (online tlačivo), formulár pre FO typu A na tomto linku

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2023 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2023 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie (online tlačivo), formulár pre FO typu B na tomto linku.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 1. Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
 2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
 3. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

 1. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) a my vám budeme môcť poďakovať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je najneskorší termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 2. apríl 2024.

Elektronický formulár nájdete na tomto linku.

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 nájdete na tomto linku.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na tomto linku nájdete formulár a potvrdenie o podaní daňového priznania.

Som zamestnanec

 1. Do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (PDF).
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
   • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.
 1. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF na stiahnutie)
 2. Budeme radi, ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov, aby sme vám mohli poďakovať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové priznanie si robím sám

Som fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2023 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:
   • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 1. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (len meno a bydlisko) a my vám budeme môcť poďakovať.

4. Podať daňové priznanie vrátane úhrady dane z príjmu je potrebné zrealizovať najneskôr do 2. apríl 2024. Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

TLAČIVÁ:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2023 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2023 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie (online tlačivo), formulár pre FO typu A na tomto linku

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2023 PDF na stiahnutie
Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2023 PDF na stiahnutie
Daňové priznanie (online tlačivo), formulár pre FO typu B na tomto linku.

Som právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 1. Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
 2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
 3. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

Ronald McDonald House Charities, n.o.
Sídlo: Lamačská cesta 5278/1A, 841 04 Bratislava
IČO: 36 077 496
Právna forma: nezisková organizácia

 1. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) a my vám budeme môcť poďakovať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je najneskorší termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 2. apríl 2024.

Elektronický formulár nájdete na tomto linku.

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 nájdete na tomto linku.

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf, na tomto linku nájdete formulár a potvrdenie o podaní daňového priznania.

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie