Domov / Ako môžete pomôcť / Verejná zbierka

Verejná zbierka

Vaše peniaze čaká dlhá cesta – pomôžu rodinám s chorými deťmi.

Vhodením iba malej mince do pokladničky umiestnenej v každej reštaurácii McDonald´s môžete pomôcť dlhodobo hospitalizovaným deťom a ich rodinám. Pre vás je to len pár drobných, no pre malých pacientov a ich rodiny veľká pomoc, za ktorú vám budú vďační.

Darujte lásku a šťastie v každej reštaurácii McDonald´s vhodením mincí do pokladničiek v tvare domčekov, ktoré sú umiestené hneď vedľa pokladní. Peniaze z nich sú súčasťou verejnej zbierky registrovanej na Ministerstve vnútra SR.

Pokladničky sú pravidelne vyberané a zo zbierkového účtu putujú na projekty v slovenských nemocniciach alebo regionálnym organizáciám, ktoré majú rovnaké ciele ako my.

Program verejnej zbierky „Kasičky“ našej neziskovej organizácii zabezpečuje významný podiel príjmov. Preto v mene všetkých detí a ich rodičov ďakujeme každému jednotlivcovi, ktorý prispeje.

Verejná zbierka
Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie