ČO ROBÍME

Nezisková organizácia RMHC, n.o. od začiatku svojho pôsobenia v roku 2003 podporila mnohé projekty najmä v sociálnej a zdravotníckej oblasti na Slovensku. Snahou RMHC, n.o. je vrátiť spoločnosti to, čo od nej prostredníctvom McDonald´s získava a tak deklarovať svoju zodpovednosť k verejnosti, ktorú má ako lokálny podnikateľ.

POMÁHAME BYŤ RODINÁM SPOLU A DEŤOM BLÍZKO STAROSTLIVOSTI, KTORÚ POTREBUJÚ.

© RMHC

The following trademarks used herein are owned by McDonald’s Corporation and its affiliates; McDonald’s, Ronald McDonald House Charities, Ronald McDonald House Charities Logo, RMHC, Ronald McDonald House, Ronald McDonald Family Room, Ronald McDonald Care Mobile, and Keeping families close.