Domov / Čo robíme / Kúsok domova

Kúsok domova

Pre najmenšie deti býva pobyt v nemocnici veľmi stresujúci. Obzvlášť, ak po celú dobu nemôžu byť s maminkou či oteckom. Snahou RMHC, n.o. a partnerských nemocníc je zrekonštruovať izby tak, aby v nich mohli bývať rodičia spolu s deťmi, čo priaznivo vplýva na dobu ich liečenia. Aby toho nebolo málo, izby zariaďujeme tak, aby čo najviac pripomínali domov a deti sa v nich cítili čo najpríjemnejšie. Aby sme s výsledkami našej práce boli konkrétnejší v roku 2022 sme čiastočne zrekonštruovali šesť izieb na oddelení ORL v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a taktiež izby a ďalšie priestory na oddelení dojčiat na Klinike detí a dorastu UN Martin.

V minulosti to boli rekonštrukcie izieb NÚDCH na Kramároch v Bratislave, na Onkologickom oddelení DFNsP v Banskej Bystrici, vo FNsP v Nových Zámkoch a DFN v Košiciach. A postupne budú pribúdať ďalšie.

DFN v Košiciach

UN Martin

NÚDCH Bratislava Kramáre

NÚDCH FNsP v Nitre

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie