Domov / O nás / Naše poslanie

Naše poslanie

Myslieť globálne, konať lokálne a zabezpečiť nevyhnutné prostriedky deťom a ich rodinám.

Naše poslanie

Poslaním Ronald McDonald House Charities je blízkosť pre rodiny. Realizujeme a podporujeme programy, ktoré priamo zlepšujú zdravie a pohodu hospitalizovaných detí a ich rodín.

Naša vízia

Svet, v ktorom majú všetky deti prístup k modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti s aktívnym zapojením celej rodiny do ich liečby.

„Rodina zohráva dôležitú úlohu v starostlivosti o chronicky choré dieťa, na nej je zvládanie pravidelných lekárskych kontrol a hospitalizácii, ako aj dodržiavanie medikácie niekoľkokrát za deň.“

families-96
Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie