Domov / Čo robíme / Lepšia starostlivosť

Lepšia starostlivosť

S cieľom zvýšiť štandard a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov pomáhame nemocniciam v zabezpečení prístrojového vybavenia. Tieto prístroje pomôžu skrátiť čas vyšetrovania a tak rýchlejšie poskytnúť správnu zdravotnú starostlivosť, zabezpečia lepšiu a menej bolestnú diagnostiku a tak ušetria pár sĺz malým pacientom aj ich rodičom:

Príklady zariadení, ktoré sme darovali do detských nemocníc po celom Slovensku:

  • defibrilátor a dýchací prístroj sme zabezpečili pre bratislavský NÚDCH (viac v článku Nový dýchací prístroj pomáha),
  • prenosný ultrazvukový prístroj pre detskú nemocnicu v Žiline,
  • inkubátor pre DFNsP v Banskej Bystrici,
  • rozšírenie sonografického prístroja pre nemocnicu v Martine,
  • prístroj na odhalenie poškodenia sluchu u novorodencov pre nemocnicu v Košiciach.
Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie