LEPŠIA STAROSTLIVOSŤ

S cieľom zvýšiť štandard a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov pomáhame nemocniciam v zabezpečení prístrojového vybavenia. Tieto prístroje pomôžu skrátiť čas vyšetrovania a tak rýchlejšie poskytnúť správnu zdravotnú starostlivosť, zabezpečia lepšiu a menej bolestnú diagnostiku a tak ušetria pár sĺz malým pacientom aj ich rodičom. A ako sa nám darilo v týchto projektoch? Pre NÚDCH sme zabezpečili defibrilátor, pre nemocnicu v Žiline prenosný ultrazvukový prístroj, pre DFNsP v Banskej Bystrici inkubátor. Naposledy sme zakúpili rozšírenie sonografického prístroja za 12 tis. € pre nemocnicu v Martine.
Vymenovať sa nám tu nepodarí všetko, a načo aj? V porovnaní so zdravím sú to len maličkosti.