Nový dýchací prístroj pomáha

Detským pacientom s respiračnými ťažkosťami pomáha s chorobami na oddelení v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave nový terapeutický ventilačný systém. Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC) darovala detskej nemocnici prístroj Vapotherm Precision Flow Plus s ďalším príslušenstvom v hodnote 8 900 eur.  

Dychaci pristroj_odovzdavanie

RMHC aj týmto spôsobom chce pomáhať v súčasnej situácii najväčšej detskej nemocnici na Slovensku. Zároveň pokračuje v plnení svojho cieľa zlepšovať podmienky v detských nemocniciach, aby sa v nich malí pacienti a ich rodičia cítili aj počas náročných chvíľ príjemne a bezpečne.

Vďaka prístroju budú môcť malí pacienti lepšie zvládať respiračné ťažkosti. ,,Používame ho pri liečbe detských pacientov so zhoršujúcim sa respiračným zlyhávaním. Vysoko prietoková kyslíková liečba zlepšuje stav dychovej tiesne a umožní tak u niektorých pacientov vyhnúť sa umelej pľúcnej ventilácii, “ povedal MUDr. Jozef Kӧppl, PhD., primár Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, SZU a NÚDCH. Pri niektorých diagnózach je to tiež veľmi účinná liečba, ktorá pacientom pomôže v prechodnom období, kým sa stabilizuje ich zdravotný stav. Zároveň je to účinný spôsob aj u pacientov pri odvykaní od umelej pľúcnej ventilácie.

,, V dnešnej situácii, kedy zápasíme s druhovu vlnou pandémie ochorenia COVID-19, nám tento prístroj veľmi pomáha, “ dodáva riaditeľ NÚDCH, Ing. et Ing. Peter Magát a poďakoval nielen za prístroj, ale aj  dlhodobú podporu a pomoc organizácie RMHC pri rekonštrukcii priestorov herní a jedální detských oddelení.