Aj malá ručička dokáže veľké veci. Kúpou samolepky „pomocnej ručičky“ ste prispeli na zlepšenie podmienok hospitalizácií pre choré deti a ich rodiny v slovenských nemocniciach, aby si mohli zostať na...

Zákazníci reštaurácií McDonald’s mohli počas posledných decembrových dní podať pomocnú ruku a kúpou vianočných menoviek na darčeky v cene 1 euro prispieť na prebiehajúce a plánované aktivity pre malých pacientov...

RMHC zrekonštruovala priestory ORL oddelenia Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach v celkovej hodnote 28 368 eur. Rekonštrukciou prešla hala návštev a priestranná čakáreň pred ambulanciami detského oddelenia ORL ....

Kompletná rekonštrukcia spoločných priestorov. Pobyt v nemocniciach je pre deti stresujúci nielen kvôli častej neprítomnosti rodičov pri hospitalizácii, ale aj vinou nevyhovujúcich spoločných priestorov a izieb pacientov....