Domov / O nás / Spojenie s McDonald´s

Spojenie s McDonald´s

McDonald´s – partner RMHC od roku 1974.

McDonald´s Slovakia spol. s r.o. ako zakladateľ neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, n.o. (RMHC, n.o.) ako aj jej franchisisti, dodávatelia, partneri, zamestnanci a zákazníci podporujú neziskovú organizáciu viacerými spôsobmi.

Všetky reštaurácie McDonald´s poskytujú neziskovej organizácii RMHC, n.o. celoročnú podporu prostredníctvom kasičiek verejnej zbierky umiestnených na pultoch, o ktoré sa starajú jej zamestnanci. McDonald´s každoročne usporadúva akciu McHappy Day, deň na podporu RMHC, n.o. – kedy neziskovej organizácii daruje 50% tržby z predaja hranoliek. V priebehu roka sa v reštauráciách predávajú charitatívne samolepky a charitatívne predmety, z ktorých 100% výťažok putuje na účet neziskovej organizácie. Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov ( na Slovensku známe ako „2%“ ) priamo zamestnanci McDonald´s ako aj samotná spoločnosť a jej licenční partneri poskytujú významnú finančnú podporu neziskovej organizácii.

Ale nie sú to len finančné dary. Všetci zamestnanci, od riaditeľa až po samotných zamestnancov v reštauráciách a obchodných partnerov, pomáhajú napĺňať poslanie RMHC, n.o. svojou prácou, dobrovoľníctvom a propagáciou neziskovej organizácie medzi zákazníkmi, rodinou a známymi. A hoci je McDonald´s naším najväčším partnerom, RMHC, n.o. sa spolieha aj na významnú podporu verejnosti a veľmi si cení dobrovoľné príspevky od ďalších ľudí a firemných partnerov.

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie