O NÁS

Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities n.o. (RMHC n.o.), je slovenská nezisková organizácia, ktorá je súčasťou globálnej siete Ronald McDonald House Charities (RMHC) so sídlom v USA.
RMHC vytvorila viaceré programy, pomocou ktorých poskytuje finančné prostriedky a starostlivosť deťom a ich rodinám v nemocniciach po celom svete. Základné projekty RMHC – Ronald McDonald House, Ronald McDonald Family Rooms a Ronald McDonald Care Mobiles – poskytujú prístup k zdravotnej starostlivosti a dávajú možnosť zachovať typ rodinnej starostlivosti aj ťažko chorým deťom, ktoré by za týchto nepriaznivých okolností boli vytrhnuté z rodinného prostredia. Touto pomocou RMHC pomáha znížiť náklady pre viac ako 5,5 milióna rodín ročne. Vytvára miesta, kde panuje pocit bezpečia a rodinnej atmosféry. Rodičom poskytuje strechu nad hlavou a malým pacientom fyzickú blízkosť, lásku a podporu svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov. A to je už poriadny kúsok šťastia.
RMHC, n.o. bola na Slovensku založená v roku 2003. Orientuje sa na pomoc chorým deťom a ich rodinám a to prostredníctvom alokácie finančných prostriedkov na rekonštrukciu nemocničných izieb, spoločných priestorov, oddychových zón, zabezpečením najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadenia nemocničných izieb.
Sme presvedčení o tom, že blízkosť najbližších podporuje z veľkej časti proces uzdravovania. Prítomnosť rodiny utíši trochu bolesti a smútok a poskytuje nielen lásku a pocit bezpečia, ale daruje tiež kúsok šťastia. Pretože väčšina ťažko chorých detí vyžaduje časté ošetrovania na špeciálnych klinikách, dostávajú sa často aj stovky kilometrov od domova. Práve týmto deťom a rodinám sa RMHC, n.o. snažíme podať pomocnú ruku. Aby sme vytvorili Blízkosť pre rodiny!