Domov / O nás / Tlačové centrum / Malí pacienti Liptovskej nemocnice sa liečia v útulnejšom prostredí

Malí pacienti Liptovskej nemocnice sa liečia v útulnejšom prostredí

Malí pacienti Detského a Chirurgického oddelenia Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši sa budú liečiť v útulnejšom prostredí. Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC) venovala nemocnici finančný príspevok vo výške 30 622 eur, ktorý pokryje nákup nových postieľok, matracov a materiálno – technického i prístrojového vybavenia oboch oddelení.

Podpora detských oddelení slovenských nemocníc je podľa Richarda Boháča, riaditeľa neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, mimoriadne dôležitá. „S Detským oddelením Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši sme spolupracovali aj v minulom roku a podporili ju čiastkou takmer 10 tisíc eur, vďaka ktorej nemocnica mohla zakúpiť životne dôležité inhalačné prístroje, infúzne pumpy a matrace potrebné pre každodennú liečbu detí,“ hovorí Richard Boháč. Zároveň je rád, že z prostriedkov získaných od spoločnosti McDonald´s a jej zákazníkov, podporila tento rok nezisková organizácia až dve oddelenia Liptovskej nemocnice. Detské oddelenie príspevkom 14 954 eur a chirurgické oddelenie čiastkou 15 667 eur.

„Na chirurgickom oddelení sme vďaka daru vybudovali detskú izbu, ktorá je určená pre malých pacientov po operačných zákrokoch a umožňuje ich intenzívny monitoring. Na detskom oddelení sme vymenili desať detských postieľok vrátane matracov. Ich výmena výrazne zvyšuje bezpečnosť detí a zároveň umožňuje jednoduchšiu manipuláciu,“ vysvetľuje Ľudmila Pohančeníková, riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou. Podľa nej nové zariadenie poskytne vyšší komfort nielen pacientom, ale aj ošetrujúcemu personálu detského a chirurgického oddelenia nemocnice, čo oceňuje aj Richard Boháč. „Uvedomujeme si, že na pozitívnu liečbu detí vplýva z veľkej časti psychika. O to viac sa tešíme, že náš príspevok pomáha vytvoriť útulnejšie liečebné prostredie,“ uzatvára.

Prístroje zakúpené z finančného príspevku od RMHC:

Monitor vitálnych funkcií Healthcare B20: Slúži na monitorovanie vitálnych funkcií detského pacienta od cca 4 rokov až do dospelosti. Monitor je upevnený na mobilnom stojane s úložným košíkom, kde sa nachádza príslušenstvo na monitorovanie detského pacienta rôznych vekových kategórií. Mobilita stojana umožňuje rýchly transport prístroja k lôžku pacienta, ktorý vyžaduje sledovanie vitálnych funkcií. Prístroj umožňuje monitorovanie pulzu, krvného tlaku, respirácie, saturácie krvi a telesnej teploty. Monitorované funkcie sa na prístroji zobrazujú numericky aj graficky. V detskej izbe je možnosť pripojiť monitor na centrálny monitor vitálnych funkcií, ktorý je umiestnený na JIS chirurgického oddelenia s možnosťou sledovania vitálnych funkcií pacienta aj na tejto izbe službukonajúcim personálom JIS.

Pulzný oxymeter H100B: Prístroj slúži na rýchle monitorovanie pulznej frekvencie a saturácie krvi. V operačných oboroch je prístroj nevyhnutnou pomôckou najmä pri sledovaní pacientov pri prevoze z operačnej sály a v pooperačnom období pre vznik možných komplikácií najmä v súvislosti s pretrvávajúcimi účinkami anestézie. Prístroj je pre svoju jednoduchú obsluhu, spoľahlivosť a veľkosť výborná pomôcka na monitorovanie nestabilných pacientov napríklad počas transportu na vyšetrenia. Príslušenstvom prístroja je nabíjacia jednotka vrátane akumulátora.

Germicídny žiarič uzavretý: Prístroj slúži na sterilizáciu vzduchu UV žiarením ventiláciou vzduchu cez uzavretý germicídny žiarič. Použitím uzavretého žiariča núteným prúdením vzduchu cez ožarovaciu komoru germicídneho žiariča dochádza ku kontinuálnej sterilizácii vzduchu. Prístroj je možné používať aj za prítomnosti osôb.

Drenážna odsávačka Mevacs M20D: Prístroj v nemocnici používajú na odsávanie sekrétov, najčastejšie z dýchacích ciest, na vytváranie podtlaku v drenážnom systéme, čo je najčastejšia forma kontroly pooperačných komplikácií. Drenážna odsávačka je výnimočná tým, že umožňuje zmenu nastavenia podtlaku na hodnotu šetrnú k pľúcam. Tento typ podtlaku využíva personál nemocnice pri aktívnom odsávaní hrudnou drenážou.

Injekčný dávkovač Perfuzor kompakt: Prístroj slúži na kontinuálne podávanie liekov najčastejšie na tlmenie pooperačnej bolesti do žily, prípadne na podávanie liekov do epidurálneho priestoru.

O RMHC:

Ronald McDonald House Charities je nezisková organizácia, ktorú celosvetovo v roku 1974 založila spoločnosť McDonald´s. Dnes pôsobí v 57 krajinách sveta. Na Slovensku vznikla pred viac ako desiatimi rokmi, v roku 2003. RMHC sa orientuje najmä na pomoc chorým deťom a rodinám. Príjmy RMHC tvoria hlavne verejné zbierky do kasičiek v reštauráciách McDonald´s, predaj symbolických ručičiek počas McHappy Day, príjem z 2 %, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald´s a rôznych darcov.

Za vyše desať rokov svojho pôsobenia rozdelila organizácia RMHC na Slovensku viac ako 373 tisíc eur na rôzne projekty pre detské nemocnice. Najvyššia čiastka, viac ako 263 tisíc eur, bola vyčlenená na rekonštrukciu nadštandardných rodinných izieb v desiatich slovenských nemocniciach. Komplexná renovácia 15 izieb sa realizovala v Detskej FNsP Bratislava, viacerých izieb Pediatrickej kliniky FNsP Nové Zámky a Detskej kliniky FN Nitra. Značná časť finančných prostriedkov, vyše 96 tisíc eur, putovala na zakúpenie zdravotníckych prístrojov a vybavenia ambulancií. Z najväčších projektov možno spomenúť finančný dar vo výške 18 081 eur pre Detskú kliniku Univerzitnej nemocnice v Martine na zakúpenie detského elektrického lôžka s príslušenstvom do miestnosti na prebúdzanie. Ďalším dôležitým diagnostickým prístrojom bol GSI Audera™ – systém 9711 v hodnote viac ako 24 000 eur, ktorý pomôže diagnostike a liečbe sluchovo postihnutých detí v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Z najnovších projektov môžeme tiež spomenúť vybudovanie 5 izieb a oddychovej zóny v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach v hodnote viac ako 30 tisíc eur a nové sociálne zariadenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina za viac ako 9 tisíc eur.

Pre ďalšie informácie sa, prosím, kontaktujte:
Richard Boháč
riaditeľ
Ronald McDonald House Charities
Mob.: +421 905 715 925
E-mail: richard.bohac@cz.mcd.com

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie