Domov / O nás / Tlačové centrum / Ronald McDonald House Charities pomáha chorým deťom a ich rodinám už 40 rokov.

Ronald McDonald House Charities pomáha chorým deťom a ich rodinám už 40 rokov.

Pomoc chorým deťom pri boji s ochoreniami je príliš vysoká emocionálna záťaž pre celú rodinu. No vďaka finančnej pomoci je tento boj znesiteľnejší. Toto je jedna z nosných myšlienok medzinárodnej neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (RMHC), ktorá sa ňou riadi už 40 rokov. Vznikla, aby uľahčila rodinám s chorými deťmi pobyt v nemocnici a znížila nepríjemné dopady na ich životy. Dnes okrem toho podporuje vzdelávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti, uľahčuje prístup k základnej zdravotnej starostlivosti v znevýhodnených komunitách a pomáha študentom v nepriaznivej situácií dosiahnuť vysnívané vzdelanie.

Je to presne 40 rokov, kedy bol v roku 1974 v americkej Filadelfii, štát Pensylvánia, otvorený prvý Ronald McDonald Dom. Jeho úlohou bolo poskytnúť strechu nad hlavou v blízkosti nemocničného zariadenia mladej americkej rodine, ktorá v tom čase bojovala o život svojho malého dievčatka. Emócie a vďačnosť rodiny, ktoré táto iniciatíva vyvolala, položili základ pre vznik Ronald McDonald House Charities (RMHC) s cieľom pomáhať rodinám v ťažkých chvíľach spojených s nákladnou a dlhodobou liečbou detí. Počas 40 rokov nepretržitej pomoci sa z RMHC stala medzinárodná nezisková organizácia, ktorá v súčasnosti podáva pomocnú ruku prostredníctvom svojich pobočiek až v 62 krajinách a regiónoch po celom svete.

„Tisíce rôznych podporných programov, granty, ale aj spolupráca s rôznymi neziskovými organizáciami po celom svete nám ukazujú, že to čo robíme má veľký zmysel. Každoročne umožníme takmer 9 miliónom rodinám prežiť najťažšie chvíle spojené s liečbou a zdravotnými problémami v kruhu rodiny a znížiť tak náklady spojené s hospitalizáciou, pomáhame nemocniciam zaobstarať nákladné medicínske prístroje, prinášame zdravotnú starostlivosť rodinám v oslabených komunitách,“opisuje Drahomíra Jiráková, riaditeľka Ronald McDonald House Charities na Slovensku a v Českej republike.

RMHC vo svete

Ku koncu roka 2014 bude mať RMHC 300 miestnych pobočiek v 62 krajinách a regiónoch po celom svete.

Viac ako 200 miliónov dolárov bolo vyzbieraných cez RMHC a pokladničky pre darcov

RMHC programy sa realizujú až v 89 % najlepších detských nemocníc po celom svete

Každý rok pomôže RMHC takmer 9 miliónov rodín po celom svete zostať spolu

A táto pomoc sa dostáva k čoraz väčšiemu počtu ľudí v núdzi. Do konca roka 2014 bude mať RMHC spolu 300 miestnych pobočiek v 62 krajinách a regiónoch sveta, ktoré zahŕňajú:

 • 345 Ronald McDonald domovov v 38 krajinách a regiónoch
  Veľa rodín musí kvôli liečbe svojho ťažko chorého dieťatka vycestovať ďaleko a aj na dlhý čas od domova. Pre deti, ktoré čelia skutočnej zdravotnej kríze nie je nič desivejšie a znepokojujúcejšie, ako byť v odlúčení od svojej mamičky, otecka. Ronald McDonald domy sú „domovom ďaleko od domova“ a určené práve rodinám, aby mohli ostať spolu počas liečby dieťaťa so žiadnymi alebo len minimálnymi nákladmi.
 • 202 Ronald McDonald rodinných izieb v 23 krajinách a regiónoch
  Rodinné izby ponúkajú miesto na odpočinok a zabraňujú odlúčeniu počas liečby v nemocnici. Ich úlohou je, aby rodina vo chvíli ako prekročí prah rodinnej izby aspoň na chvíľu zabudla, že sa nachádza v nemocnici, len pár krokov od pediatrického oddelenia a intenzívnej starostlivosti. Takáto liečba má vynikajúce účinky na detskú psychiku, čo významne pomáha pri uzdravení.
 • 52 Ronald McDonald Care Mobiles v deviatich krajinách a regiónoch
  Ide o autá, ktoré poskytujú prístup k zdravotnej starostlivosti na miestach, kde to deti najviac potrebujú. Pomocou nich RMHC sprístupňuje vzdelanie v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré významne znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť. Rovnako poskytuje služby od očkovania a preventívnych prehliadok pri dentálnej hygiene, až po liečbu akútnych a chronických ochorení.
 • Granty neziskových organizácii, ktoré sa zameriavajú na potreby detí
  Snahou nie je iba zlepšiť zdravotnú situáciu a pohodlie detí cez programy. Rovnako dôležitá je aj spolupráca s neziskovými organizáciami po celom svete, ktorých práca zaznamenáva okamžitý a pozitívny dopad na deti. Podpora týchto organizácii umožňuje RMHC reagovať prakticky okamžite na potreby a presunúť finančnú podporu do jednotlivých oblastí v reálnom čase.
 • Štipendiá pre študentov na území Spojených štátov
  Cez štipendijný program pomáha organizácia študentom získať vysnívané vzdelanie a uplatniť svoj plný potenciál. Prostredníctvom siete pobočiek na území USA poskytuje štipendiá študentom vo finančnej núdzi, ktorí preukázali vynikajúce výsledky v škole, ale aj pri zveľaďovaní svojej komunity. Od roku 1985 poskytla RMHC na štipendiá viac ako 52 miliónov dolárov.
 • Pobočky RMHC po celom svete vyhlasujú špeciálne programy
  Od roku 1974 napĺňa RMHC tieto programy prostredníctvom 350 tisíc dobrovoľníkov a zamestnancov, spolupráce so zdravotníckymi zariadeniami po celom svete a spolupráce s uznávanými spoločnosťami a štedrými darcami.

Na Slovensku oslávila nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities nedávno 10. výročie. Svoju pozornosť u nás zameriava najmä na pomoc chorým deťom a ich rodinám a vytvorenie lepších podmienok počas náročnej liečby malých pacientov. „Príjmy RMHC tvoria hlavne verejné zbierky do kasičiek v reštauráciách McDonald´s, predaj symbolických ručičiek počas McHappy Day, príjem z 2% z daní, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald´s a rôznych darcov“, vysvetľuje Drahomíra Jiráková, riaditeľka RMHC.

Za vyše desať rokov svojho pôsobenia rozdelila organizácia RMHC na Slovensku viac ako 301 000 EUR na rôzne projekty pre detské nemocnice. Najvyššia čiastka, viac ako 204 tisíc EUR, bola vyčlenená na rekonštrukciu nadštandardných rodinných izieb v deviatich slovenských nemocniciach. Značná časť prostriedkov však putovala aj na zakúpenie zdravotníckych prístrojov a vybavenia ambulancií. Jedným z takýchto diagnostických prístrojov bol GSI Audera™ – systém 9711 v hodnote viac ako 24 000 EUR, ktorý pomôže diagnostike a liečbe sluchovo postihnutých detí v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Z najnovších projektov môžeme tiež spomenúť vybudovanie oddychovej zóny v košickej nemocnici v hodnote viac ako 26 tisíc EUR a nové sociálne zariadenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina vo výške vyše 9 tisíc EUR.

Pre ďalšie informácie sa, prosím, kontaktujte:

Drahomíra Jiráková
riaditeľka
Ronald McDonald House Charities, n. o.
Tel.: +420 602 395 588
E-mail: drahomira.jirakova@rmhc.sk

RMHC na Slovensku

Prvé aktivity na Slovensku realizovala organizácia v roku 2003

Za vyše 10 rokov pôsobenia rozdelila organizácia viac ako 301 tisíc EUR na projekty v slovenských nemocniciach

Až 204 tisíc EUR venovala organizácia RMHC na rekonštrukciu nadštandardných rodinných izieb

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie