Domov / Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Politika spoločnosti Ronald McDonald House Charities na ochranu osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných  zo strany spoločnosti Ronald McDonald House Charities („RMHC”) Vám týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie”) Uisťujeme vás, že RMHC vynaloží všetko svoje úsilie na ochranu súkromia návštevníkov tejto webovej stránky.

Typy údajov, ktoré zbierame a na čo ich používame

Základným predpokladom na to, aby si Ronald McDonald House Charities zaznamenával osobné údaje (ako napr. prvé mená a priezviská, poštové, e-mailové adresy a čísla kreditných kariet) je udelenie súhlasu dotknutej osoby. Ak vykonáte darovanie online, vaše osobné údaje, budú použité iba na spracovanie tohto daru.

S vašim súhlasom budeme vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali používať na zasielanie informácií, ako napríklad novinky v rámci charitatívnej organizácie RMHC, ako nové možnosti získavania finančných prostriedkov a novinky ohľadom našich nových projektov. Ak sa rozhodnete neprijímať tieto materiály, tak vám ich zasielať nebudeme.

Bezpečnosť  informácií o darcoch

Informácie o darcoch sú ukladané v rámci databázy v rámci RMHC. Prístup do databázy je obmedzený na osoby s oprávnením na vykonávanie zmien.

Zdieľanie osobných informácií

RMHC je oprávnená do svojej činnosti zapojiť aj iné spoločnosti, aby vykonávali celý rad úloh, ako napr. vybavovanie objednávok, asistovanie pri uvádzaní produktov, poskytovanie technických služieb na našich webových stránkach, atď. Tieto spoločnosti budú mať prístup k potrebným osobným údajom, aby zadané úlohy mohli úspešne splniť za predpokladu, že takýto súhlas s prenosom osobných údajov udelíte. Spoločnosti oprávnené plniť niektoré úlohy RMHC môžu osobné údaje užívať iba za účelom vykonania takejto úlohy a nesmú ich použiť na žiaden iný účel

Každá RMHC charita po celom svete má vlastné právnické osoby. Ak vykonáte darovanie cez stránku a určíte podporu lokálnej charity, RMHC poskytne vaše osobné údaje príjemcovi okrem toho, že uchová vaše údaje v našej hlavnej databáze darcov. Každá miestna charita má vlastné zásady ochrany osobných údajov a ak im chcete prispieť, mali by ste sa s nimi zoznámiť.

Inak ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajoch, RMHC nepredáva, neposkytuje a neoznamuje osobné informácie tretej strane.

RMHC si rezervuje práva na používanie a oznamovanie akýchkoľvek informácií potrebných na uspokojenie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo právnej požiadavky na ochranu integrity stránky, na naplnenie vašich požiadaviek alebo na spoluprácu pri akomkoľvek vyšetrovaní v oblasti presadzovania práva alebo vyšetrovaní v oblasti verejnej bezpečnosti.

Prístup

Máte pod kontrolou všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli on-line. Ak by ste si chceli kedykoľvek zmeniť osobné informácie, ktoré o vás máme alebo ak si chcete zmeniť vaše kontaktné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese uvedenej nižšie. Ak by ste si chceli preveriť informácie, ktoré o vás máme alebo ak nás chcete požiadať o vymazanie informácií alebo zastaviť ich používanie, prosím kontaktujete nás na adrese uvedenej nižšie. Ak sa chcete odhlásiť z odoberania noviniek, prosím použite link na odhlásenie na spodnej časti našich newsletter mailov alebo nás kontaktujete na adrese nižšie. Odstránenie z našej databázy bude trvať maximálne dva týždne.

Cookies

„Cookies” sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov sú dôležité pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zaistiť lepší užívateľský zážitok (zapamätať si užívateľa a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k jednoduchšiemu prezeraniu stránok používateľom).

Cookies sú vo väčšine prehliadačov v pôvodnom nastavení povolené. Ak nechce užívateľ cookies používať, alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si túto funkciu vo svojom internetovom prehliadači nastaviť. Viac informácií o tom, ako zapnúť a vypnúť súbory cookies a ako ich odstrániť, nájdete v nápovede vo vašom prehliadači. Nastavenie zákazu použitia cookies môže znamenať obmedzenie alebo nefunkčnosť niektorých funkcionalít týchto stránok.

Táto stránka využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google”).  Google bude používať získané informácie na účely vyhodnocovania používania stránok a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely vyššie uvedené.

Ak sa chcete odhlásiť zo sledovania, prosím navštívte ich odhlasovaciu stránku.

Odkazy na iné stránky

Na našich stránkach sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Iné webové stránky Ronald McDonald House Charities

Všetky webové stránky Ronald McDonald House Charities, ktoré spoločnosť Ronald McDonald House Charities spravuje, budú dodržiavať politiku na ochranu osobných údajov. Politika niektorých stránok Ronald McDonald House Charities sa však kvôli miestnym zvyklostiam alebo zákonom, alebo špecifikám danej stránky môže líšiť. Vo všetkých prípadoch sa však stránky spravované spoločnosťou Ronald McDonald House Charities budú držať záväzkov, ktoré máme voči svojim zákazníkom, a ktoré sú stanovené touto politikou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

Kde nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne našej Politiky na ochranu osobných údajov na internete v súvislosti so spracovaním Vašich osobných  zo strany spoločnosti, prosím kontaktujte nás na adrese: info@rmhc.sk

Lepšia starostlivosť

Moderné prostredie

Táto webová stránka používa rôzne cookies, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať a prispôsobovať naše online služby. Rozhodnite sa, ktoré cookies chcete povoliť. Viac informácií o cookies, ktoré používame.

Privacy Settings saved!
Nastavenie Sukromia

Keď navštívite akúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo získavať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme cookies. Tu môžete ovládať svoje osobné služby cookie.


Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti a používaní webovej stránky, pomáhajú nám skvalitňovať a prispôsobovať naše služby, zlepšovať ich štruktúru a obsah. Prostredníctvom analytických cookies možno identifikovať Váš prehliadač alebo zariadenie („jedinečné ID"), ktoré môžeme napríklad použiť na rozpoznanie dátumu a času Vašej návštevy na webovej stránke, tiež informácie o type a nastaveniach Vášho prehliadača, type a nastaveniach zariadenia, operačnom systéme, mobilnej sieti a pod.

Odmietnite všetky služby
Prijmite všetky služby