Ďakujeme vám za kúpu samolepky stromčeka, ktorý pomáha

Veľké poďakovanie patrí všetkým zákazníkom McDonalds, ktorí si v priebehu decembra kúpili samolepku vianočného stromčeka. Podporili ste tak choré deti ich rodiny v slovenských nemocniciach sumou 53.016 eur. Celý výťažok pôjde na pomoc 5 slovenským detským nemocniciam.

V priebehu roku 2022 budú peniaze použité na projekty rekonštrukcií:

  1. V Banskej Bystrici zaisťujeme nákup zariadenia (nábytok a sanita) pre zvýšenie štandardu a pocitu domova.
  2. V Nitre na detskej klinike rekonštruujeme spoločné priestory, aby ich tu hospitalizované deti a ich rodiny mohli využívať na jedlo, oddych, hru a školské aktivity.
  3. V Košiciach pripravujeme rekonštrukciu detského ORL oddelenia.
  4. V Martine budeme rekonštruovať kuchynku pre hospitalizované rodiny a výmenu podláh na oddelení batoliat.
  5. V Bratislave na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medecíny budeme rekonštruovať priestory, kde lekári denne informujú príbuzných o ťažkom klinickom stave ich detí.

Ďakujeme!